Oct 122012
 

El taller va dirigit a persones que treballen o col???laboren en associacions de persones nouvingudes.

TALLER DE SENSIBILITZACI?? LING????STICA

A trav??s d???una activitat de din??mica de grup, crearem un espai interactiu d’an??lisi??i de reflexi?? sobre l???h??bit que tenen for??a catalanoparlants de canviar??de llengua davant d???un interlocutor o interlocutora no catalanoparlant, i??adquirirem recursos per afrontar aquestes situacions i potenciar una gesti?? sostenible del multiling??isme de les nostres associacions.

TALLER DE RECURSOS LING????STICS EN L??NIA

Aprendrem a millorar la qualitat ling????stica dels textos produ??ts per les nostres associacions (correus electr??nics, not??cies al web, d??ptics, etc.) a trav??s de l???ampli ventall de recursos ling????stics que hi ha a la xarxa: diccionaris, correctors autom??tics, fonts de consulta per resoldre dubtes, etc.

Dilluns 29 d???octubre de 10.00 a 13.00 h ????o ?? dimarts 30 d???octubre de 17.00 a 20.00 h

Inscriviu-vos a una de les dues edicions al correu:??dsl.fedelatina@gmail.com

Acc??s gratu??t

FEDELATINA
C/ Nou de Sant Francesc, 15. Barcelona

Organitza:

?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??

??

Amb el suport de: