Oct 152012
 

Aquest mes tindr?? lloc a FEDELATINA un curs de Compet??ncies T??cniques dirigit priorit??riament a dones migrades i/o personal vinculat a entitats que treballen en immigraci?? i que tenen inter??s en generar iniciatives empresarials i accions de codesenvolupament amb els seus pa??sos d’origen.??

PROGRAMA

M??DUL I: Emprendiments I Cooperativisme.

?? ?? ??Divendres, 19 d’octubre, de 17.00h a 21.00h

M??DUL II: G??nere, Migracions i Codesenvolupament.

?? ?? ??Dissabte, 20 d’octubre, de 10.00h??a 14.00h

M??DUL III: Drets Laborals.

?? ?? ??Divendres, 26 d’octubre, de 17.00h a 21.00h

M??DUL IV: Identificaci?? i An??lisi de les Convencions Internacionals Pels Drets de les Dones.

?? ?? ??Dissabte, 27 d’octubre, de 10.00h??a 14.00h

Aquest curs, organitzat per Fedelatina i l’Associaci?? Di??spora Solidaria,??forma part d’un programa que pret??n contribuir a la creaci?? de noves formes de participaci??, incid??ncia i propostes de canvi, en clau de g??nere, entre Am??rica Llatina i Catalunya.??L’equip de docents est?? format per professionals de l’Associaci?? Voluntaris en Assessoria Empresarial, Associaci?? Di??spora Solid??ria, Fundaci??n de Estudios para la Aplicaci??n del Derecho, Fundaci?? INDERA.

 


??Lloc:??Fedelatina c/Nou de Sant Francesc 15; 08002 Barcelona

Tel:??931924114

Inscripcions:??inscripciocooperacio@gmail.com

Acc??s gratu??t

Us hi esperem!!