Oct 232012
 

La Mesa del Congr??s dels Diputats ha ampliat en tres mesos el termini de recollida de signatures en suport a la ILP per la daci?? en pagament, de manera que es podran presentar signatures fins al 25 de gener de 2013.??Fedelatina com a membre de la taula del tercer sector, tamb?? brinda suport a la proposta i es posa a la disposici?? com a punt de recol??lecci?? de signatures.

Des del 23 d???abril, data en qu?? va comen??ar la recollida de signatures, i fins a dia d???avui, les entitats que conformen la Comissi?? Promotora han registrat m??s de 361.000 signatures i esperen registrar les 500.000 necess??ries a finals d???aquest mes. Tanmateix, els promotors han demanat a la Mesa del Congr??s una ampliaci?? de tres mesos per diversos motius.

En primer lloc, perqu?? tot i que el c??mput dels nou mesos per recollir signatures es va iniciar oficialment el 6 de febrer, la Junta Electoral Central no va lliurar a la Comissi?? Promotora les caixes amb els plecs degudament validats fins al 17 d???abril. Per tant, van transc??rrer m??s de dos mesos sense poder recollir signatures, a causa de la manca d???agilitat de la Junta Electoral.

D???altra banda, al mes de maig la Junta Electoral Central va modificar el procediment per a la verificaci?? i certificaci?? de les signatures, fet que tamb?? va provocar un retard considerable en el proc??s, en canviar la regulaci?? dels fedataris que recullen les signatures.

Davant d???aquestes dificultats sorgides durant el proc??s, del tot alienes a la Comissi?? Promotora, es va decidir demanar una ampliaci?? del termini, ja que l???objectiu inicial ??s arribar al mili?? de signatures. D???altra banda, l???ampliaci?? de tres mesos ens permet mantenir la mobilitzaci?? social davant la injust??cia del sistema financer i hipotecari, que s???est?? cobrant un nombre indecent de v??ctimes en forma de fam??lies desnonades.

Segons dades del Consell General del Poder Judicial, entre 2007 i 2011 s???han produ??t m??s de 350.000 execucions hipotec??ries a l???Estat espanyol. Les Comunitats Aut??nomes que tenen el trist honor d???encap??alar el r??nquing de desnonaments s??n Andalusia (68.053), Catalunya (65.670) i el Pa??s Valenci?? (65.220).

Aquesta ILP proposa un canvi en la legislaci?? hipotec??ria amb la finalitat de regular la daci?? en pagament ???que amb l???entrega de l???habitatge es cancel???li el deute hipotecari- amb efecte retroactiu, la paralitzaci?? dels desnonaments i la promoci?? del lloguer social. Per primera vegada a Espanya, tamb?? es pot signar i fer-se fedatari -persones que donen fe de l???autenticitat de les signatures- de la ILP de manera online, a trav??s del web??www.quenotehipotequenlavida.org. Fins al moment s???han acreditat com a fedataris de la ILP m??s de 3.200 persones a tot l???Estat.

El grup promotor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per la daci?? en pagament retroactiva, la paralitzaci?? dels desnonaments i el lloguer social est?? format per CCCO de Catalunya, la Confederaci?? d???Associacions Ve??nals de Catalunya (CONFAVC), l???Observatori DESC, la Plataforma d???Afectats per les Hipoteques, la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya i la UGT de Catalunya.

Font:
Rai Barba
Responsable de comunicaci??
??logo Taula_petit.jpg