Dic 042012
 

La Fundaci?? DesenvolupamentSostingut, Fundeso, presenta Les aules aixequen la veu, un projecte per a promoure l???an??lisi cr??tica de la realitat i de les desigualtats socials que caracteritzen les relacions entre els pa??sos del Nord i els pa??sos del Sud, fent especial ??mfasi sobre les causes i les conseq????ncies de l???actual model de desenvolupament econ??mic i social.

La iniciativa est?? adre??ada a associacions de persones immigrades i a l???estudiantat de diferents d???Instituts d???Educaci?? Secund??ria.

El projecte consta de dues parts. En primer lloc, es duran a terme tallers de capacitaci?? per a dones i homes immigrats per tal que es formin com a agents d???Educaci?? per al Desenvolupament, i en base a les seves experi??ncies, puguin dissenyar les sessions formatives i posar???les en pr??ctica als instituts durant la segona fase del projecte. Es dissenyaran 5 sessions, que es podran adaptar segons les necessitats dels centres educatius.

Aix?? doncs, durant la segona part del projecte les associacions d???immigrants impartiran les sessions d???Educaci?? per al Desenvolupament, sobre les causes estructurals de les desigualtats Nord???Sud als IES participants al projecte. Les sessions es duran a terme a trav??s de tallers participatius i din??mics on els nois i les noies podran con??ixer les experi??ncies personals de les persones immigrants i les situacions dels pa??sos d’origen de les mateixes. Finalment els alumnes i les alumnes, involucrats en el projecte, organitzaran conjuntament unes jornades de den??ncia i sensibilitzaci?? on es presentar?? el treball fet al llarg del desenvolupament de tot el projecte.

Inscripcions i m??s informaci?? a:

 

Lali Musoles Villegas

??rea d’Educaci?? per al Desenvolupament

FUNDESO (Fundaci?? Desenvolupament Sostingut) C/ Rocafort, 242, BIS, 1??, D-14

08029 Barcelona

Tel./Fax.: +34 93 319 15 07

www.fundeso.org

educa.cat@fundeso.org