Feb 022014
 
El passat dimecres 29 de gener el Sal?? de Cent de l???Ajuntament de Barcelona va acollir, per espai de dues hores, la tercera trobada de l???Alcalde Xavier Trias, des que ??s Alcalde de la ciutat, amb els presidents i representants de les 32 organitzacions s??cies de la Taula, de la qual Fedelatina com a ??nica entitat d’origen immigrant forma part .
En la reuni?? li vam plantejar la nostra preocupaci?? sobre quatre temes prioritaris: les desigualtats socials entre els barris, el dret a l???habitatge, l???ocupaci??, ??la contractaci?? p??blica i la necessitat del tancament del CIE de Barcelona .??Vam lliurar-li un document amb 7 propostes concretes relacionades amb aquests i alguns altres temes, que l???Alcalde i la Tinent d???alcalde Maite Fandos van comprometre???s a estudiar.

Reuni?? de l???Alcalde Trias amb les 32 federacions de la Taula del Tercer Sector

Les entitats socials de la ciutat li han reconegut a l???Alcalde de Barcelona el seu comprom??s per lluitar contra la pobresa, preservar la cohesi?? social i reduir les desigualtats entre els barcelonins, amb increments continuats del pressupost destinat a les pol??tiques socials els darrers anys. Per?? alhora li han demanat que l???Ajuntament faci un esfor?? addicional en tres ??mbits en els quals les necessitats socials continuen essent molt greus: l???ocupaci??; l???habitatge; i la pobresa als barris.

Demana un esfor?? addicional en relaci?? a algunes de les necessitats socials m??s greus

Les entitats socials s???han posat, una vegada m??s, a disposici?? de l???Alcalde per aportar la seva col??laboraci?? i el seu comprom??s solidari en la lluita contra les desigualtats i l???atenci?? a les persones m??s vulnerables de la ciutat, i li han demanat que segueixi enfortint el model de cooperaci?? i treball en xarxa de l???Acord Ciutad?? per una Barcelona Inclusiva. Alhora li han plantejat que revisi i reforci els mecanismes que, en l?????mbit de la contractaci?? p??blica dels serveis d???atenci?? a les persones, fan possible aquesta col??laboraci?? perqu?? sigui m??s efica??.

Finalment, li han presentat un conjunt de set propostes per aprofundir en algunes d’aquestes pol??tiques:

  1. OCUPACI?? (I):??Destinar 2 M??? a ampliar aquest 2014 fins a 5.000 places en total els dos programes per a l???ocupaci?? de persones en risc d???exclusi?? social: PISPL (programa d???inserci?? socio-laboral, amb 400 places actualment) i PROPER (programa personaltizat de recerca de feina, amb 1000 places actualment).
  1. OCUPACI?? (II):??Dissenyar i desenvolupar noves pol??tiques i programes municipals d???inserci?? socio-laboral per a persones en risc d???exclusi??, dins de l?????rea de Qualitat de Vida i en concertaci?? i col??laboraci?? amb les entitats del Tercer Sector Social especialitzades en el suport i l???acompanyament laboral d???aquests col??lectius.
  1. HABITATGE SOCIAL:??En els barris de la ciutat amb m??s necessitats d???habitatge social, ampliar el parc municipal d???habitatges de lloguer social amb habitatges procedents dels pisos buits propietat dels bancs, per mitj?? d???un cens dels pisos buits, la negociaci?? amb els bancs, l???aprovaci?? de les sancions anunciades i sense descartar rec??rrer a l???expropiaci??.
  1. ACCESSIBILITAT:??Aprofundir en l’accessibilitat universal i el disseny per a tothom d’equipaments, b??ns, productes i serveis d?????mbit municipal, tenint tamb?? especial cura a evitar l’exclusi?? social en l’??s de les noves tecnologies i les smart cities.
  1. CONTRACTACI?? P??BLICA:??Canviar les f??rmules matem??tiques, els l??mits a les ofertes temer??ries i la ponderaci?? de la part t??cnica i l???econ??mica en els plecs dels concursos dels serveis d???atenci?? a les persones, perqu?? les ofertes es valorin d???una forma m??s proporcional i les adjudicacions no es converteixin en subhastes que posen en risc la qualitat dels serveis.
  1. PARTICIPACI?? I VOLUNTARIAT:??Donar un nou impuls a la promoci?? del voluntariat social i l???associacionisme a la ciutat, en el marc de la Capital Europea del Voluntariat 2014, per mitj?? d???una convocat??ria extraordin??ria de subvencions per al foment i la formaci?? del voluntariat a les entitats de Barcelona.
  1. INVERSI?? ALS BARRIS:??Prioritzar les inversions i la despesa social en els barris de la ciutat amb m??s atur i m??s pobresa, i aprofundir en l???estrat??gia municipal destinada a aconseguir que l???increment continu del turisme a la ciutat reverteixi a la cohesi?? social, la distribuci?? de la riquesa i l???equitat social entre els barris.

Durant la reuni??, la presidenta de la Taula del Tercer Sector, ??ngels Guiteras, tamb?? ha presentat a l???alcalde Trias les ??ltimes xifres de l???Anuari del Tercer Sector Social que dimensionen aquest teixit d???entitats socials a la ciutat de Barcelona. Barcelona compta amb 2.400 entitats socials, que irradien la seva acci?? social sobre tota la ciutat i el conjunt de Catalunya. Atenen 760.000 persones, tant de la ciutat de Barcelona com d???altres pobles i ciutats del pa??s. Ho fan amb 37.000 professionals i 100.000 persones volunt??ries, una gran part dels quals s??n barcelonins i barcelonines.

Les fonts de finan??ament de les entitats socials de la ciutat han evolucionat els darrers anys amb un creixement del finan??ament privat del 7%, dos punts per sobre del creixement a nivell catal??, de manera que avui el 57% del seu finan??ament ??s privat i el 43% ??s p??blic.

Podeu consultar el document amb les 7 propostes, aqu??