Feb 202014
 

El Programa integral Propers està orientat a promoure el diàleg i la convivència ciutadana, la integració dels estrangers, la inclusió social i la gestió de la diversitat en el barri del Raval de Barcelona.

Propers s’inspira en una idea oberta del futur del barri del Raval de Barcelona i per això es plantegen reptes davant les desigualtats en l’accés als béns públics. El Programa Propers suposa un esforç col·lectiu per a transformar la realitat mitjançant la responsabilitat compartida.

El Programa Propers desenvolupa actuacions en les següents àrees 1) Convivència ciutadana, 2) Joventut i Famílies, 3) Igualtat de Tracte i Lluita contra la Discriminació, 4) Salut i 5) Serveis Socials i Inclusió. L’enfortiment de la convivència ciutadana serà un eix transversal que estarà present en totes les àrees d’intervenció adreçant-se totes les actuacions al conjunt de veïns/es, tant nacionals com estrangers, del barri del Raval.

Objectius

  • Millorar significativament el diàleg i la convivència ciutadana al barri.
  • Fomentar la participació de la població immigrant i autòctona a la vida social del barri com una de les estratègies bàsiques de gestió de la diversitat.
  • Reforçar de forma activa la integració dels estrangers residents amb un especial èmfasis en els col·lectius de joves i dones.
  • Promoure l’equitat social dels/les veïns/es de tots els orígens desenvolupant estratègies que afavoreixin la inclusió dels grups més desfavorits.
  • Prevenir les conductes discriminatòries, racistes i xenòfobes impulsant iniciatives de sensibilització i informació sobre la igualtat de tracte i d’oportunitats.

Finançat per:

Principals col·laboradors:

Programa Propers