Mar 122014
 

En motiu dels fets esdevinguts aquests últims dies, els membres de l’associació Organització de Reis i Reines Llatins de Catalunya (a partir d’ara, Latin Kings de Catalunya) volem exposar el següent:

– Que el col·lectiu de Latin Kings de Catalunya és un grup de joves catalans de diferents orígens com qualsevol altre. 

– El nostre col·lectiu està afrontant els problemes dels joves catalans derivats de la crisi econòmica, agreujats per la manca de xarxes socials i familiars, i l’estigmatització i discriminació que ens porta cap a la marginació i l’exclusió social.

– La taxa d’atur entre els joves nouvinguts arriba fins al 70%. Avui dia, només el 4% de joves d’origen immigrant arriben a la universitat.

– La nostra organització té com a objectiu la integració social, cultural i laboral dels joves a Catalunya. Amb l’actual crisi econòmica, la nostra prioritat és la formació i la inserció laboral.

– Respecte a l’acció policial d’ahir, volem manifestar que l’operació s’ha centrat en un grup molt minoritari de persones, que no han format part del procés de normalització dels Latin Kings a Catalunya i que no formen part de la nostra associació. Volem destacar que part d’ells són d’origen català.

– Entenem que les forces de seguretat estan per prevenir i perseguir els delictes, però lamentem que realitzin operacions mediàtiques estigmatitzant tot un col·lectiu, quan el grup identificat no representa ni el 0,01% dels Latin Kings de Catalunya.

– A ningú de nosaltres se’ns ocorreria que per la detenció d’un petit grup de seguidors d’un equip de futbol o d’un grup polític, es criminalitzés a tot el col·lectiu.

 – Els Latin Kings de Catalunya, rebutgem tot tipus de violència, i activitats il·lícites i delictives.

– Catalunya va ser pionera i referent en el procés d’integració dels joves Latin Kings mitjançant programes de prevenció i integració social, cultural i laboral. Lamentem que en aquesta nova etapa, s’hagin abandonat aquestes polítiques per una estratègia de criminalització i persecució del col·lectiu, semblant a la que s’utilitza a Madrid i que en cap cas, ha demostrat bons resultats.

– Demanem a les administracions públiques la implementació de polítiques actives de formació i ocupació destinades a joves amb risc d’exclusió social.

– Ens comprometem a posar tot el nostre esforç a integrar-nos a la normalitat de la vida a Catalunya.

– Demanem el recolzament i acompanyament de la societat civil catalana, les administracions públiques i els mitjans de comunicació per construir una societat més justa i igualitària en la que no importi ni la condició social i ni l’origen dels joves.