Mar 122014
 

En motiu dels fets esdevinguts aquests ??ltims dies, els membres de l???associaci?? Organitzaci?? de Reis i??Reines Llatins de Catalunya (a partir d???ara, Latin Kings de Catalunya) volem exposar el seg??ent:

– Que el col??lectiu de Latin Kings de Catalunya ??s un grup de joves catalans de diferents or??gens??com qualsevol altre.??

– El nostre col??lectiu est?? afrontant els problemes dels joves catalans derivats de la crisi??econ??mica, agreujats per la manca de xarxes socials i familiars, i l???estigmatitzaci?? i discriminaci????que ens porta cap a la marginaci?? i l???exclusi?? social.

– La taxa d???atur entre els joves nouvinguts arriba fins al 70%. Avui dia, nom??s el 4% de joves??d???origen immigrant arriben a la universitat.

– La nostra organitzaci?? t?? com a objectiu la integraci?? social, cultural i laboral dels joves a??Catalunya. Amb l???actual crisi econ??mica, la nostra prioritat ??s la formaci?? i la inserci?? laboral.

– Respecte a l???acci?? policial d???ahir, volem manifestar que l???operaci?? s???ha centrat en un grup molt??minoritari de persones, que no han format part del proc??s de normalitzaci?? dels Latin Kings a??Catalunya i que no formen part de la nostra associaci??. Volem destacar que part d???ells s??n??d???origen catal??.

– Entenem que les forces de seguretat estan per prevenir i perseguir els delictes, per?? lamentem??que realitzin operacions medi??tiques estigmatitzant tot un col??lectiu, quan el grup identificat no??representa ni el 0,01% dels Latin Kings de Catalunya.

– A ning?? de nosaltres se???ns ocorreria que per la detenci?? d???un petit grup de seguidors d???un equip??de futbol o d???un grup pol??tic, es criminalitz??s a tot el col??lectiu.

??- Els Latin Kings de Catalunya, rebutgem tot tipus de viol??ncia, i activitats il??l??cites i delictives.

– Catalunya va ser pionera i referent en el proc??s d???integraci?? dels joves Latin Kings mitjan??ant??programes de prevenci?? i integraci?? social, cultural i laboral. Lamentem que en aquesta nova??etapa, s???hagin abandonat aquestes pol??tiques per una estrat??gia de criminalitzaci?? i persecuci????del col??lectiu, semblant a la que s???utilitza a Madrid i que en cap cas, ha demostrat bons??resultats.

– Demanem a les administracions p??bliques la implementaci?? de pol??tiques actives de formaci?? i??ocupaci?? destinades a joves amb risc d???exclusi?? social.

– Ens comprometem a posar tot el nostre esfor?? a integrar-nos a la normalitat de la vida a??Catalunya.

– Demanem el recolzament i acompanyament de la societat civil catalana, les administracions??p??bliques i els mitjans de comunicaci?? per construir una societat m??s justa i igualit??ria en la??que no importi ni la condici?? social i ni l???origen dels joves.