May 122014
 
La campanya Un Pa??s Normal ??s una iniciativa de l’associaci?? ??mnium Cultural de cara la consulta sobre la independ??ncia prevista pel 9 de novembre d’aquest 2014. La campanya neix per eixamplar i apuntalar la base social a favor del dret a decidir, tot sumant al debat persones i entitats de tots els racons del pa??s i enfortint la cohesi?? social i la unitat civil del pa??s.
La campanya cerca crear espais de debat i di??leg sobre qu?? entenem cadasc?? per un pa??s normal i a partir d’aquesta reflexi?? construir un projecte en com??.
Ens podeu trobar al web o??http://unpaisnormal.eu??, al tel??fon 93 319 80 50 o b?? al correu??info@unpaisnormal.eu??o b?? al 93 319 80 50 (Nat??lia)