Jun 202014
 

“M??s de 500 entitats treballant en la construcci?? d’una ciutat de tots i per a tots”. El dimecres 18 de juny va tenir lloc la Jornada Anual de l???Acord Ciutad?? per una Barcelona Inclusiva 2014 al??Campus??del??Poblenou de la Universitat??Pompeu Fabra, que va comptar amb la pres??ncia de l’alcalde??de Barcelona, l’Excl. Sr. Xavier Trias.

Durant??la Jornada Anual es va fer balan?? de l???activitat de l???Acord durant l???any 2013, es van exposar els reptes de futur i es va treballar l???Estrat??gia Compartida per una??ciutat??m??s inclusiva, el full de ruta per comprometre a institucions i entitats socials per treballar plegatscap??a una Barcelona m??s inclusiva.

Per??tal??de promoure un espai d???intercanvi i afavorir la participaci?? de les persones assistents es van organitzar 7 grups de treball. Posteriorment 7 representants de les??Xarxes d’Acci?? de l’Acord van presentar les conclusions dels diversos grups de treball al Plenari.

Tamb?? es va comptar amb la participaci?? especial d???una representaci?? d???alumnes??que van??presentar les conclusions de la XIX Audi??ncia P??blica als nois i noies de Barcelona sobre inclusi?? social a??la ciutat.

Finalment, es va realitzar la lectura i la signatura formal del comprom??s del Consell de Govern de l???Acord amb l???Estrat??gia Compartida, on hi van intervenir l’Excl. Sr. Xavier Trias, alcalde de Barcelona, i la Ima. Sra. Maite Fandos, Presidenta de l’Acord Ciutad?? i Tinenta d???Alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat iEsports.

 

m??s de 500 entitats treballant en la construcci?? d’una ciutat de tots i per a tots