Ago 012014
 

El??Consell de Ciutat, creat el mar?? del 2004, ??s hereu d???aquella expressi?? de democr??cia participativa: el Consell de Cent m??xim ??rgan de participaci?? ciutadana. De??fet, ??s l???espai del consistori barcelon?? on, com sovint recorda l???actual alcalde, Xavier Trias, els ciutadans van comen??ar a regir els seus destins democr??ticament al segle XIV.??

Dels precedents del que es pot considerar com??el m??xim ??rgan consultiu i de participaci????de l???Ajuntament de BCN

Des que es va crear ha comptat amb representants d???institucions, entitats, partits pol??tics i ciutadania??

A l’acte al Sal?? de Cent de l’Ajuntament, el president del Consell, l’alcalde Xavier Trias, ha manifestat: ???He tingut ocasi?? de participar en debats molt importants, com la daci?? en pagament o el dictamen sobre el teixit social i l???abordatge de la crisi”. El Consell de Ciutat tamb?? va fer un pas m??s en la seva cr??tica propositiva, instant tots els grups del consistori a aprovar els pressupostos, apel??lant al consens i la construcci?? conjunta de la ciutat.?????

?????s una lli???? de ciutadania activa, responsable i cr??tica que tots hem d???aprendre, perqu?? l???objectiu com?? ??s el benestar general dels barcelonins i barcelonines. Sempre he dit que, com a alcalde, volia fer un canvi en el fons i les formes de governar la ciutat. Que el meu objectiu principal ??s governar amb les persones i per a les persones.???

El Consell de Ciutat es reuneix entre tres i quatre cops l???any i el componen 99 membres. Per a commemorar la primera d??cada d???hist??ria s???ha editat un llibret on es repassen els objectius del que ??s el principal espai de treball i relaci?? ???entre la ciutadania i el govern de la ciutat???, com resa el lema del propi ??rgan.