Sep 232014
 

ConsultaEl col??lectiu immigrant, conjuntament amb la societat civil, els sindicats, les institucions i els partits progressistes, fa m??s de vint anys que estem lluitant pel dret a??vot dels ciutadans de diferents or??gens arrelats a la nostra societat.??Per aquest motiu, considerem que la nova Llei de Consultes??ens discrimina, ens relega a la categoria de ciutadans de segona i posa en dubte el nostre paper en aquesta societat.

En base a??aquesta llei, un extracomunitari necessita tres anys de resid??ncia per poder votar, mentre que un ciutad?? europeu nom??s en requereix un. Qu?? motiva??aquesta difer??ncia?

D’altra banda, en la pr??ctica el nou text legal ens impossibilita??participar a??la consulta, ja que els tres anys de resid??ncia nom??s es poden demostrar amb un certificat em??s pel Ministeri de l’Interior a trav??s de la Policia Nacional, dues institucions estatals que dif??cilment col??laboraran en la votaci??.

Per tant, el que havia de ser un pont cap a la normalitat s’ha convertit en una barrera que ens impedeix participar i integrar-nos a la vida pol??tica d’aquest pa??s.

Javier Bonomi

President de Fedelatina