Abr 292015
 

Acord Ciutada Barcelona InclusivaM??s de 200 persones van assistir el 8 d???abril a la jornada anual de l???Acord Ciutad?? per una Barcelona Inclusiva, que ??s la trobada anual en sessi?? plen??ria dels signants de l???acord, en qu????les organitzacions membres mostren la seva conformitat de??seguir comprometent-se a:

  • Formar part i participar activament.
  • Facilitar tota la informaci?? que es consideri rellevant per als objectius de l???Acord i difondre-la a l???intern de la pr??pia organitzaci??.
  • Compartir i intercanviar coneixements i reflexions a l???entorn de tot tipus d???iniciatives, experi??ncies i accions relacionades amb els objectius de l???Acord.

Durant la jornada, es va fer balan?? i es van rendir comptes de les activitats realitzades al llarg de l’any 2014??i es van plantejar??les l??nies estrat??giques de futur i el pla de treball.

Enguany es va comptar amb l???especial participaci?? de l???Alcalde de Barcelona, Xavier Trias, i la Tinenta d???Alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, Maite Fandos, que van intervenir en una roda de premsa p??blica, juntament amb representants d???entitats del Consell de Govern de l???Acord Ciutad??, per presentar els reptes de futur que s???abordaran conjuntament en el marc de l???Estrat??gia Compartida.

[Imatge: ?? Acord Ciutad??]