May 222017
 

Presentació al Ajuntament de BCN de la “Mesura de Govern per afavorir l’ accés a la regularitat i prevenir la irregulariat sobrevinguda”

Mesura que dignifica a les personas dels diferents col.lectius de la nostra ciutat.