Jun 022017
 

Programa d’itineraris individuals d’inserció laboral:

El programa té l‘objectiu de facilitar la inserció laboral per persones amb NIE, mitjançant la realització d’itineraris individuals d’inserció adaptats a les necessitats de cada persona.  El model d’intervenció està basat en l’adquisició d’eines, habilitats i competències per afrontar amb èxit i garantir l’accés al mercat laboral.

Les accions del programa son:

 

 • Tutories individualitzades
 • Treball de competències clau i transversals.
 • Anàlisi de l’ocupabilitat.
 • Recerca de feina.
 • Formació en alfabetització digital.
 • Formació en habilitats socials i socioprofessionals.
 • Seguiment posterior al curs.
 • Tallers de formació laboral:
   • Auxiliar de cuina
   • Auxiliar d’atenció a la dependència en domicilis