Jun 022017
 

Programa d???itineraris individuals d???inserci?? laboral:

El programa t?? l???objectiu de facilitar la inserci?? laboral per persones amb NIE, mitjan??ant la realitzaci?? d???itineraris individuals d???inserci?? adaptats a les necessitats de cada persona.?? El model d???intervenci?? est?? basat en l???adquisici?? d???eines, habilitats i compet??ncies per afrontar amb ??xit i garantir l???acc??s al mercat laboral.

Les accions del programa son:

 

 • Tutories individualitzades
 • Treball de compet??ncies clau i transversals.
 • An??lisi de l???ocupabilitat.
 • Recerca de feina.
 • Formaci?? en alfabetitzaci?? digital.
 • Formaci?? en habilitats socials i socioprofessionals.
 • Seguiment posterior al curs.
 • Tallers de formaci?? laboral:
   • Auxiliar de cuina
   • Auxiliar d???atenci?? a la depend??ncia en domicilis