Dic 042017
 

El dilluns passat al , Oriol Amoros i del responsable de relacions amb les entitats Orland Cardona, la visita  relacionada al Curs de formació en la preparació a les oposicions para el cos de Mosos d’Esquadra que Fedelatina porta endavant des d’aquest any, “l’experiència ha estat molt  bona i esperem trencar aquest sostre de vidre que ens impedeix als joves immigrants ser part de la policia catalana” d’aquesta manera reflexionava una de les alumnes,  el secretari  comentava amb els alumnes “la importancia de mantenir aquestes iniciatives i generar més accions positives que permetin que les institucions catalanes siguin un reflex de la societat en què vivim