Feb 022018
 

La Presidenta de la Uni?? de Treballadors Aut??noms de Catalunya,??CTAC-Aut??noms, Sandra Zapatero i el Sr. Javier Bonomi, President de la Federaci?? d???Entitats Llatinoamericanes a Catalunya -??FEDELATINA, han signat aquest mat??, un acord de col.laboraci?? amb l???objectiu de millorar les condicions d???informaci?? i suport del col.lectiu de llatins a Catalunya, per facilitar l???acc??s a l???autoocupaci?? al Mercat de Treball.

FEDELATINA, agrupa a un nombre de 37 entitats federades, que d???entre els seus associats, 11.000 estan dins del RETA, associats que representar?? la CTAC-Aut??noms.

FEDELATINA, es una entitat sense ??nim de lucre, que te com a finalitat donar serveis, assist??ncia i coordinaci?? a les persones immigrades, retornats i a les associacions a les que representa . FEDELATINA, treballa per afavorir l???obertura, la toler??ncia, el di??leg entre les diferents cultures i el respecte mutu, creant ponts de comunicaci?? i intercanvi a trav??s de la organitzaci?? de jornades i amb la promoci?? i divulgaci?? de publicacions i projectes.

El col.lectiu reivindica tamb??, que necessita que es fomenti la incorporaci?? al mercat laboral, la integraci?? amb la llengua i cultura del pa??s on resideixen actualment, sense perdre la seva pr??pia llengua i cultura, i per aix?? demanen que el Govern s???abstingui de retallades socials.

Amb aquest nou conveni, la CTAC-Aut??noms, defensar?? els interessos dels 11.000 aut??nomes i aut??noms llatinoamericans, al si dels seus programes reivindicatius i en la negociaci?? que mantingui amb les administracions p??bliques competents.??

CTAC afegeix 11.000 aut??noms llatinoamericans fruit de la signatura del conveni amb??FEDELATINA