Mar 022018
 

El passat cap de setmana vam organitzar la visita de planificaci?? avan??ada de l’intercanvi juvenil Painting Human Rights, que es dur?? a terme a la ciutat de Rub?? del 23 de mar?? a l’1 d’abril, i que??comptar?? amb la participaci?? de 29 joves que viuen en diversos pa??sos europeus. El projecte est?? promogut per un consorci format per les associacions Fedelatina, Check-in, Intercultura i Link, i per l’Ajuntament de Rub??,

El projecte Painting Human Rights pret??n posar sobre la taula la situaci?? dels drets humans a Europa, sensibilitzar sobre les injust??cies i les desigualtats en les societats europees modernes i fomentar la participaci?? activa de les persones joves en projectes de defensa dels drets humans en les seves comunitats locals.

Durant la visita de planificaci?? avan??ada els l??ders dels diversos grups estatals es van reunir per:
– Repassar els objectius i la metodologia del projecte
– Presentar els grups de cada pa??s representat en el projecte
– Compartir estrat??gies d’inclusi??
– Visitar els diferents espais on es desenvolupar?? l’intercanvi
– Acabar de dissenyar el programa de l’intercanvi
– Acabar de dissenyar la preparaci?? pr??via dels participants
– Acabar de dissenyar el pla de difusi?? del projecte
– Repassar els aspectes log??stics de l’intercanvi (viatges, asseguran??a, etc.)

La valoraci?? final de la visita de planificaci?? avan??ada ha estat molt positiva, tant pel que fa als aspectes log??stics, com per la informaci?? rebuda i la metodologia utilitzada en les sessions. Entre tots hem aconseguit assolir els objectius que ens hav??em marcat, i els resultats obtinguts ens fan pensar que l’intercanvi ser?? un ??xit.

A continuaci?? us deixem amb algunes fotografies de la visita de planificaci?? avan??ada. Per seguir el dia a dia del projecte, poseu “m’agrada” a la p??gina del Facebook del projecte: https://www.facebook.com/PaintingHumanRights/