Mar 142018
 

Bases X Premi per a la Diversitat en l’Audiovisual

La Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual convoca la X edició del Premi per a la Diversitat en l’Audiovisual a fi i efecte de promoure una millor representació i participació normalitzada de persones i contextos culturals diversos així com sobre els processos migratoris en els mitjans de comunicació audiovisual de Catalunya.

El Premi es convoca en cinc categories específiques:
Categoria A. Programa de televisió
Categoria B. Programa de ràdio
Categoria C. Producció audiovisual
Categoria D. Webs (espais en línia, YouTube…)
Categoria E. Trajectòria de foment de la diversitat en l’àmbit de la comunicació audiovisual

Podeu consultar les bases en el document que s’annexa. El termini de presentació de sol·licituds finalitza l’’11 d’abril de 2018.

bases de la convocatoria

Sol·licitud de participació X Premi

Cal presentar una sol·licitud per treball. El termini finalitza l’11 d’abril de 2018.

Sol·licitud per la participació

Bases IX Premi per a la Diversitat en l’Audiovisual