Jun 082018
 

La??Taula del Tercer Sector??ha organitzat la jornada “Migraci?? i Refugi. Acollir per a una major cohesi?? social” a l’Ateneu Barcelon??s, que ha abordat la situaci?? de les persones migrades i refugiades a Catalunya, amb especial atenci?? a la situaci?? dels infants estrangers no acompanyats, i el paper de les entitats socials i les Administracions a l’hora de donar resposta al fenomen migratori. A la jornada han participat representants de la Generalitat de Catalunya, el S??ndic de Greus i la??PINCAT??(Plataforma d???Inf??ncia de Catalunya), a m??s d???entitats socials que estan atenent les persones, com??Creu Roja??i??C??ritas, i les federacions??FEDAIA,??FEPA??i??FEDELATINA.

En el marc d???aquesta jornada, la??Taula del Tercer Sector??ha reclamat una major coordinaci?? entre les Administracions P??bliques (locals i Generalitat de Catalunya) i les entitats socials per garantir una bona acollida i inclusi?? social de les persones migrades i refugiades. A m??s, tamb?? ha demanat augmentar la coordinaci?? entre els diferents Departaments per donar una resposta integral a les necessitats de les persones. En aquest sentit, les entitats socials alerten que els esfor??os que s’estan portant a terme seran en va, si no es disposa d’un model integral d’acolliment i protecci?? que permeti planificar les necessitats a curt, mitj?? i llarg termini.

A la jornada, el Tercer Sector Social tamb?? ha evidenciat les dificultats que t?? en la gesti?? de l???acollida i l???acompanyament a les persones migrades i refugiades. Les entitats socials avisen que??la falta de finan??ament i els retards en els cobraments posen en risc la sostenibilitat dels serveis i suports??que, actualment, ofereixen a les persones.

La??Taula del Tercer Sector??tamb?? es mostra preocupada per la falta de concreci?? sobre el rol del Tercer Sector en l???atenci?? a les persones, sobretot de les que es troben en situaci?? administrativa irregular.

??s per aix?? que, a banda d???una major coordinaci?? entre les Administracions i les entitats socials, la Taula del Tercer Sector ha elaborat un??manifest que??reclama:

  • Augmentar la inversi?? p??blicaen temes migratoris. Alerta que cal destinar recursos econ??mics en ??mbits essencials com l???educaci??, l???habitatge, la formaci?? i el treball.
  • Reformar el marc legislatiu estatalamb l???impuls de mesures que permetin reactivar l??????ascensor??? social i laboral de les persones migrades, a m??s d???assegurar el seu acc??s a ??mbits on estan infrarepresentats com la funci?? p??blica, les universitats i els mitjans de comunicaci??, entre altres.
  • Garantir els drets dels infants migrats i refugiats, com marca la Convenci?? de l???ONU sobre els Drets de l???Infant. ??La??Taula del Tercer Sectordemana que les pol??tiques migrat??ries posin per sobre de tot l???inter??s superior de l???infant, sense perjudici de garantir-li el plus de protecci?? que la seva situaci?? requereixi. Preocupa especialment la situaci?? dels infants, sobretot dels que arriben sols a Catalunya, perqu?? la consideraci?? d???estrangers est?? prevalent sobre la d???infants, de manera que no es compleix ni promou el compliment dels seus drets.

A m??s d???aquestes reclamacions, la??Taula del Tercer Sector??s???ha comprom??s a garantir els suports que les persones migrades i refugiades requereixen, independentment de la seva situaci?? administrativa; a fer ??s de totes les eines d???incid??ncia per exigir a les Administracions la resposta, previsi?? i els recursos que garanteixen una bona acollida i inclusi??; a denunciar la vulneraci?? dels drets de les persones per part de les Administracions, a continuar treballant en xarxa ???aprofitant i creant sin??rgies amb i des del Tercer Sector??? per fer m??s efectiva la inversi?? social amb el m??xim d???impacte possible i a donar suport a l???Administraci?? per avan??ar en la defensa d???un Pacte d???Estat per a l???acolliment, l???atenci?? integral i la inclusi?? social de les persones migrades i refugiades.

Manifest Acollir per una major cohesi?? social