Jul 202018
 

Avui, , 17-07-2018

Una investigaci?? del Centre d???Estudis Demogr??fics (CED) de la Universitat Aut??noma de Barcelona (UAB), revela que el 17,3% dels fills d???estrangers nascuts a Catalunya i el 29,2% dels alumnes immigrats no assoleixen l???ESO, unes xifres que superen de llarg el 10,3% de joves aut??ctons que no aconsegueix treure???s aquest t??tol.

L???estudi ??s el resultat de l???encreuament de dades del departament d???Ensenyament i l???Idescat amb el Registre Estad??stic de Poblaci?? i fa refer??ncia al curs 2015 ??? 16. Els seus responsables adverteixen que les generacions m??s afectades per la immigraci?? solen obtenir pitjors resultats escolars.

Aix?? mateix apunten que la pertorbaci?? migrat??ria, l???arribada tardana, la discontinu??tat i l???abandonament s??n alguns dels factors que influeixen en els resultats m??s negatius.

Per proced??ncies, els joves d???origen gambi?? s??n els que presenten m??s dificultats per superar l???ESO, arribant ??? se a registrar un frac??s escolar del 40,9% entre aquests alumnes. Per tot plegat alerten que s???est?? produint una ???racialitzaci?? del frac??s escolar???.

Els investigadors Jordi Bayona i Andreu Domingo, del Centre d???Estudis Demogr??fics (CED) de la Universitat Aut??noma de Barcelona (UAB), s??n els responsables d???aquest estudi que s???acaba de publicar a la revista divulgativa Perspectives Demogr??fiques titulat El frac??s escolar dels descendents de la immigraci?? a Catalunya: m??s que una assignatura pendent.

Per als investigadors, ???malgrat els indubtables esfor??os del sistema educatiu que s???han donat en els anys passats ??? en un context d???austeritat ??? , els nivells de frac??s escolar mesurats per l???obtenci?? del grau d???ESO, i la dist??ncia que els separa dels resultats de la poblaci?? aut??ctona s??n insostenibles???.

Els valors de frac??s escolar m??s elevats es donen entre els alumnes nascuts a l???estranger i que han immigrat a Catalunya en la seva inf??ncia o adolesc??ncia. Una tercera part d???aquests nois (34,6%) i una quarta part d???aquestes noies (23,5%) no assoleixen el t??tol. Es tracta de valors molt superiors al 13,2% dels nois i al 7,3% de les noies aut??ctons.

Entre els fills d???immigrants nascuts a Catalunya, se segueixen mantenint aquestes difer??ncies. Un 17,3% d???aquests joves no aconsegueixen el t??tol, gaireb?? el doble que en el cas dels aut??ctons, on el frac??s ??s del 10,3%. Per sexes les xifres s???enfilen vuit punts per sobre en el cas dels nois (21,2%) i sis punts en el de les noies (13,7%).

Per proced??ncies, el frac??s entre els alumnes d???origen americ?? assoleix el 15,5%, entre els d???origen asi??tic el 17,8% i entre els d???origen afric?? el 19,2%.

Per als investigadors la situaci?? ??s especialment preocupant entre els estudiants d???origen marroqu?? (el 15,9% no aconsegueix superar l???ESO), ja que alerten que hi haur?? ???un creixement d???aquest grup en un futur immediat???.

El fenomen encara ??s m??s greu entre els alumnes procedents de G??mbia, on el 40,9% no assoleix el grau i la xifra fins i tot ascendeix al 54% entre els nois: ???Deixa entreveure el frac??s del sistema educatiu amb alguns or??gens determinats, i les dificultats futures que aquests joves poden tenir en la seva inclusi?? i posterior progressi?? en el m??n laboral???, indiquen els investigadors.

La selecci?? negativa d???alguns dels or??gens dels descendents dels immigrats apunta a ???una intolerable racialitzaci?? del frac??s escolar???, amb tot el que comporta ???tant sobre l???evoluci?? de les traject??ries individuals dels que avui s??n adolescents com de fractura en la societat catalana???, expliquen.