Jul 202018
 

Avui, , 17-07-2018

Una investigació del Centre d’Estudis Demogràfics (CED) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), revela que el 17,3% dels fills d’estrangers nascuts a Catalunya i el 29,2% dels alumnes immigrats no assoleixen l’ESO, unes xifres que superen de llarg el 10,3% de joves autòctons que no aconsegueix treure’s aquest títol.

L’estudi és el resultat de l’encreuament de dades del departament d’Ensenyament i l’Idescat amb el Registre Estadístic de Població i fa referència al curs 2015 – 16. Els seus responsables adverteixen que les generacions més afectades per la immigració solen obtenir pitjors resultats escolars.

Així mateix apunten que la pertorbació migratòria, l’arribada tardana, la discontinuïtat i l’abandonament són alguns dels factors que influeixen en els resultats més negatius.

Per procedències, els joves d’origen gambià són els que presenten més dificultats per superar l’ESO, arribant – se a registrar un fracàs escolar del 40,9% entre aquests alumnes. Per tot plegat alerten que s’està produint una “racialització del fracàs escolar”.

Els investigadors Jordi Bayona i Andreu Domingo, del Centre d’Estudis Demogràfics (CED) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), són els responsables d’aquest estudi que s’acaba de publicar a la revista divulgativa Perspectives Demogràfiques titulat El fracàs escolar dels descendents de la immigració a Catalunya: més que una assignatura pendent.

Per als investigadors, “malgrat els indubtables esforços del sistema educatiu que s’han donat en els anys passats – en un context d’austeritat – , els nivells de fracàs escolar mesurats per l’obtenció del grau d’ESO, i la distància que els separa dels resultats de la població autòctona són insostenibles”.

Els valors de fracàs escolar més elevats es donen entre els alumnes nascuts a l’estranger i que han immigrat a Catalunya en la seva infància o adolescència. Una tercera part d’aquests nois (34,6%) i una quarta part d’aquestes noies (23,5%) no assoleixen el títol. Es tracta de valors molt superiors al 13,2% dels nois i al 7,3% de les noies autòctons.

Entre els fills d’immigrants nascuts a Catalunya, se segueixen mantenint aquestes diferències. Un 17,3% d’aquests joves no aconsegueixen el títol, gairebé el doble que en el cas dels autòctons, on el fracàs és del 10,3%. Per sexes les xifres s’enfilen vuit punts per sobre en el cas dels nois (21,2%) i sis punts en el de les noies (13,7%).

Per procedències, el fracàs entre els alumnes d’origen americà assoleix el 15,5%, entre els d’origen asiàtic el 17,8% i entre els d’origen africà el 19,2%.

Per als investigadors la situació és especialment preocupant entre els estudiants d’origen marroquí (el 15,9% no aconsegueix superar l’ESO), ja que alerten que hi haurà “un creixement d’aquest grup en un futur immediat”.

El fenomen encara és més greu entre els alumnes procedents de Gàmbia, on el 40,9% no assoleix el grau i la xifra fins i tot ascendeix al 54% entre els nois: “Deixa entreveure el fracàs del sistema educatiu amb alguns orígens determinats, i les dificultats futures que aquests joves poden tenir en la seva inclusió i posterior progressió en el món laboral”, indiquen els investigadors.

La selecció negativa d’alguns dels orígens dels descendents dels immigrats apunta a “una intolerable racialització del fracàs escolar”, amb tot el que comporta “tant sobre l’evolució de les trajectòries individuals dels que avui són adolescents com de fractura en la societat catalana”, expliquen.