Jul 302018
 

RESULTATS FINALS DEL PROJECTE PAINTING HUMAN RIGHTS

Del gener al maig de 2018 es va implementar el projecte Painting Human Rights, liderat per Fedelatina, en partenariat amb l’Ajuntament de Rubí i les associacions internacionals Check-in, Intercultura i Link. El projecte va estar cofinançat a través del programa Erasmus+ de la Unió Europea i la Diputació de Barcelona.

 El projecte Painting Human Rights pretenia posar sobre la taula la situació dels drets humans a Europa, sensibilitzar sobre les injustícies i les desigualtats en les societats europees modernes i fomentar la participació activa de les persones joves en projectes de defensa dels drets humans en les seves comunitats locals.

A través d’aquest enllaç podreu veure un petit reportatge que vam fer: https://youtu.be/r-hABcBzRSs

Els resultats obtinguts són:

  1. S’ha implementat satisfactoriament el projecte

– Tots els participants avaluen molt positivament la visita de preparació prèvia.

– El 92% dels participants valora l’intercanvi com a molt satisfactori.

– Totes les organitzacions sòcies valoren la implementació del projecte com a molt satisfactoria. 

  1. S’ha reforçat el partenariat amb les entitats sòcies

– A la convocatòria del programa Erasmus+ de l’abril de 2018 s’ha presentat un nou projecte amb l’associació Check-in. 

  1. Els joves de Rubí tenen més coneixement del programa Erasmus+

– 7 joves de Rubí han participat en un taller sobre Erasmus+.

– S’han programat 3 tallers a centres d’educació secundària de Rubí per al primer trimestre del curs 2018-2019. 

  1. S’ha deixat un petjada permenent de l’intercanvi en el municipi de Rubí

– Els participants han dissenyat i pintat un mural a la plaça Ca n’Oriol de Rubí.  

  1. Els participants han reforçat i adquirit noves competències

– Els participants declaren haver reforçat i adquirit noves competències. 

  1. Els participants estan més motivats a comprometre’s en la defensa dels DDHH

– El 100% dels participants declara estar més motivats després del projecte. 

  1. Els joves amb menys oportunitats han participat en el projecte

– El 52% dels joves participants presentava factors d’exclusió social. 

  1. Fedelatina s’ha donat a conèixer com a entitat promotora de projectes ERASMUS+

– S’han compartit els resultats del projecte amb l’INJUVE, la DGJ i 30 entitats del sector, tant a nivell local com internacional. 

  1. Les entitats sòcies i els usuaris de Fedelatina tenen més coneixement del programa Erasmus+

– S’han publicat diversos articles i posts a les xarxes socials sobre el projecte i el programa ERASMUS+.

  1. Es promou el treball en xarxa amb altres associacions

– 4 associacions han participat en la implementació de les sessions de l’intercanvi: SOS Racisme, Amnistia Internacional, Caçadors de Trastets i Castellers de Rubí).