Jul 302018
 

RESULTATS FINALS DEL PROJECTE PAINTING HUMAN RIGHTS

Del gener al maig de 2018 es va implementar el projecte Painting Human Rights, liderat per Fedelatina, en partenariat amb l’Ajuntament de Rub?? i les associacions internacionals Check-in, Intercultura i Link.??El projecte va estar cofinan??at a trav??s del programa Erasmus+ de la Uni?? Europea i la Diputaci?? de Barcelona.

??El projecte Painting Human Rights pretenia posar sobre la taula la situaci?? dels drets humans a Europa, sensibilitzar sobre les injust??cies i les desigualtats en les societats europees modernes i fomentar la participaci?? activa de les persones joves en projectes de defensa dels drets humans en les seves comunitats locals.

A trav??s d’aquest enlla?? podreu veure un petit reportatge que vam fer:??https://youtu.be/r-hABcBzRSs

Els resultats obtinguts s??n:

  1. S???ha implementat satisfactoriament el projecte

– Tots els participants avaluen molt positivament la visita de preparaci?? pr??via.

– El 92% dels participants valora l’intercanvi com a molt satisfactori.

– Totes les organitzacions s??cies valoren la implementaci?? del projecte com a molt satisfactoria.??

  1. S’ha refor??at el partenariat amb les entitats s??cies

– A la convocat??ria del programa Erasmus+ de l???abril de 2018 s???ha presentat un nou projecte amb l???associaci?? Check-in.??

  1. Els joves de Rub?? tenen m??s coneixement del programa Erasmus+

– 7 joves de Rub?? han participat en un taller sobre Erasmus+.

– S???han programat 3 tallers a centres d???educaci?? secund??ria de Rub?? per al primer trimestre del curs 2018-2019.??

  1. S???ha deixat un petjada permenent de l???intercanvi en el municipi de Rub??

– Els participants han dissenyat i pintat un mural a la pla??a Ca n???Oriol de Rub??.????

  1. Els participants han refor??at i adquirit noves compet??ncies

– Els participants declaren haver refor??at i adquirit noves compet??ncies.??

  1. Els participants estan m??s motivats a comprometre???s en la defensa dels DDHH

– El 100% dels participants declara estar m??s motivats despr??s del projecte.??

  1. Els joves amb menys oportunitats han participat en el projecte

– El 52% dels joves participants presentava factors d???exclusi?? social.??

  1. Fedelatina s???ha donat a con??ixer com a entitat promotora de projectes ERASMUS+

– S???han compartit els resultats del projecte amb l???INJUVE, la DGJ i 30 entitats del sector, tant a nivell local com internacional.??

  1. Les entitats s??cies i els usuaris de Fedelatina tenen m??s coneixement del programa Erasmus+

– S???han publicat diversos articles i posts a les xarxes socials sobre el projecte i el programa ERASMUS+.

  1. Es promou el treball en xarxa amb altres associacions

– 4 associacions han participat en la implementaci?? de les sessions de l???intercanvi: SOS Racisme, Amnistia Internacional, Ca??adors de Trastets i Castellers de Rub??).